Search for media from: "Emelie Aggestig"

New address for JU play

From  Emelie Aggestig 6 Months ago 15 views

New address for JU play

From  Emelie Aggestig 6 Months ago 38 views

Skapa interaktiva frågor i dina inspelningar

En guide om hur du kan skapa interaktiva frågor i dina inspelninagr i JU play

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 43 views

Use quiz in your recordings

A guide aboput how to create a quiz in your recording in JU play

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 23 views

Create playlists in JU play

Create playlists to embed in e.g. Pingpong or a blog

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 53 views

Skapa spellistor i JU play

Skapa spellistor som kan bäddas in i t ex Pingpong eller på en bloggsida

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 105 views

The media library, My media, in JU play

A demonstration of how to find and manage recordings in the media library. Search, find links and delete old recordings.

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 31 views

Record the screen in JU play

A demonstration of how to record the screen in JU play, and how to edit it before publishing.

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 49 views

Record a Powerpoint presentation in JU play

A demonstration of how to record a Powerpoint presentationer in JU play, and how to edit the recording before publishing.

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 87 views

Install Kaltura Capture Space Desktop Recorder for JU play

A demonstration of how to install Kaltura Capture Space Desktop Recorder needed to be able to record directly via JU play

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 149 views

Upload file in JU play

A demonstration of how to upload files to JU play

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 53 views

Welcome to ju play

A short introduction to JU play

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 111 views

Mediebiblioteket, My media, i JU play

En demonstration om hur man hittar och hanterar inspelningar i sitt mediebibliotek. Sök, hitta länkar, radera gammalt material.

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 251 views

Spela in skärmen via JU play

En demonstration om hur man spelar in skärmen i JU play, samt hur man kan redigera inspelningen när den är klar.

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 173 views

Spela in en Powerpoint-presentation i JU play

En demonstration om hur man spelar in Powerpoint-presentationer i JU play, samt hur man kan redigera inspelningen när den är klar.

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 450 views

Installera Kaltura Capture Space Desktop Recorder till JU play

Demonstration om hur man installerar Kaltura Capture Space Desktop Recorder för att kunna spela in direkt via JU play

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 472 views