Search for tag: "ju-play"

Skapa interaktiva frågor i dina inspelningar

En guide om hur du kan skapa interaktiva frågor i dina inspelninagr i JU play

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 41 views

Use quiz in your recordings

A guide aboput how to create a quiz in your recording in JU play

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 22 views

Create playlists in JU play

Create playlists to embed in e.g. Pingpong or a blog

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 53 views

Skapa spellistor i JU play

Skapa spellistor som kan bäddas in i t ex Pingpong eller på en bloggsida

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 103 views

The media library, My media, in JU play

A demonstration of how to find and manage recordings in the media library. Search, find links and delete old recordings.

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 29 views

Record the screen in JU play

A demonstration of how to record the screen in JU play, and how to edit it before publishing.

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 48 views

Record a Powerpoint presentation in JU play

A demonstration of how to record a Powerpoint presentationer in JU play, and how to edit the recording before publishing.

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 84 views

Install Kaltura Capture Space Desktop Recorder for JU play

A demonstration of how to install Kaltura Capture Space Desktop Recorder needed to be able to record directly via JU play

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 147 views

Upload file in JU play

A demonstration of how to upload files to JU play

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 52 views

Welcome to ju play

A short introduction to JU play

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 108 views

Mediebiblioteket, My media, i JU play

En demonstration om hur man hittar och hanterar inspelningar i sitt mediebibliotek. Sök, hitta länkar, radera gammalt material.

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 246 views

Spela in en Powerpoint-presentation i JU play

En demonstration om hur man spelar in Powerpoint-presentationer i JU play, samt hur man kan redigera inspelningen när den är klar.

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 443 views

Installera Kaltura Capture Space Desktop Recorder till JU play

Demonstration om hur man installerar Kaltura Capture Space Desktop Recorder för att kunna spela in direkt via JU play

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 465 views

Ladda upp fil i JU play

Demonstration om hur man laddar upp filer inspelade utanför JU play

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 262 views

Välkommen till JU play

En kort introduktion till JU play

From  Emelie Aggestig 3 Years ago 779 views