Search for tag: "ju-play"

Skapa interaktiva frågor i dina inspelningar

En guide om hur du kan skapa interaktiva frågor i dina inspelninagr i JU play

From  Emelie Aggestig A year ago 40   

Use quiz in your recordings

A guide aboput how to create a quiz in your recording in JU play

From  Emelie Aggestig A year ago 15   

Create playlists in JU play

Create playlists to embed in e.g. Pingpong or a blog

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 52   

Skapa spellistor i JU play

Skapa spellistor som kan bäddas in i t ex Pingpong eller på en bloggsida

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 99   

The media library, My media, in JU play

A demonstration of how to find and manage recordings in the media library. Search, find links and delete old recordings.

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 29   

Record the screen in JU play

A demonstration of how to record the screen in JU play, and how to edit it before publishing.

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 45   

Record a Powerpoint presentation in JU play

A demonstration of how to record a Powerpoint presentationer in JU play, and how to edit the recording before publishing.

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 81   

Install Kaltura Capture Space Desktop Recorder for JU play

A demonstration of how to install Kaltura Capture Space Desktop Recorder needed to be able to record directly via JU play

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 132   

Upload file in JU play

A demonstration of how to upload files to JU play

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 48   

Welcome to ju play

A short introduction to JU play

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 102   

Mediebiblioteket, My media, i JU play

En demonstration om hur man hittar och hanterar inspelningar i sitt mediebibliotek. Sök, hitta länkar, radera gammalt material.

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 234   

Spela in en Powerpoint-presentation i JU play

En demonstration om hur man spelar in Powerpoint-presentationer i JU play, samt hur man kan redigera inspelningen när den är klar.

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 410   

Installera Kaltura Capture Space Desktop Recorder till JU play

Demonstration om hur man installerar Kaltura Capture Space Desktop Recorder för att kunna spela in direkt via JU play

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 432   

Ladda upp fil i JU play

Demonstration om hur man laddar upp filer inspelade utanför JU play

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 243   

Välkommen till JU play

En kort introduktion till JU play

From  Emelie Aggestig 2 Years ago 690